رمزارز

1مطلب موجود می باشد.
اخبار خارجی

پرداخت به وسیله رمزارز در آینده به یک استاندارد تبدیل خواهد شد!


استفاده از رمزارزها در سال گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته‌است. بر اساس مطالعه‌ای که توسط پلتفرم PaySafe انجام شده‌است، 54 درصد از شرکت کنندگان در…